Incepand cu

2007

CLUBUL SPORTIV de Kendo Yū Kai GALATI are ca scop principal descoperirea şi indrumarea tinerelor talente în sport, practicarea artelor marţiale de contact atât în forma lor tradiţionala cât şi sportivă şi a altor discipline înrudite cu acestea (Iaido), crearea condiţiilor necesare practicării educaţiei fizice şi sportului , printr-o participare organizată sau independent , de natură să exprime sau sa amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate si să conducă la obţinerea de rezultate în competiţiile sportive, respectând legislaţia în vigoare.

Din punct de vedere tehnic clubul îşi propune să dezvolte artele marţiale tradiţionale japoneze, Kendo şi Iaido în special dar şi arte marţiale de influenţă japoneză sau alte sisteme de autoapărare iar din punct de vedere sportiv ea îşi propune să participle la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale organizate în cadrul acestui stil sau la orice alte competiţii cu disciplină promovată.

Scopul

NOSTRU

În vederea realizării scopului propus ,,Clubul Sportiv Yū Kai” din Galaţi:

1.
Desfăşoara activităţi specifice practicării stilului mai sus menţionat (antrenamente, stagii etc)
2.
Federaţia Romană de Kendo, Federaţia Europeană de Kendo, Federaţia Internaţională de Kendo
3.
Organizeaza competiţii cu avizul Federaţiilor de profil la care este afiliată
4.
Poate edita reviste , cărţi , videocasete lecţii, material de propagandă şi reclamă proprie
5.
Organizeaza şi participarea la manifestări specifice artelor marţiale (demonstraţii, festivaluri, campionate naţionale şi internationale , cupe regionale , naţionale şi internationale) singură sau în colaborare cu alte organizaţii
6.
Activitatea ,,Clubului Sportiv ” Yū Kai ” GALATI se desfăşoara în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare

Membrii

NOSTRII

Drepturile membrilor

Să participe la orice activitate specifică desfaşurată în cadrul Clubului;

Să beneficieze de folosirea patrimoniului şi a resurselor băneşti ale Clubului în scopul exclusiv al realizării obiectivelor acesteia;

Să beneficieze de sprijinul Clubului în relaţiile cu terţe persoane, fizice sau juridice Sa beneficieze de toate drepturile ce decurg din aplicarea sistemului de promovare al valorii în artele marţiale;

Să fie selecţionat în echipa de domnstraţii sau în echipa ce va reprezenta “Clubul Sportiv Yū Kai “ în competiţii , dacă nivelul de pregătire este corespunzător;

Membrii cu vârsta minimă de 18 ani, cetăţeni români, care au făcut dovada unor calităţi deosebite şi a unui devotament de necontestat faţa de Club pot deveni asociaţi ai “Clubul Sportiv Yū Kai “ la propunerea unui alt asociat;

Membrii simpatizanţi şi de onoare sunt scutiţi de achitarea taxei de membru.

Obligaţiile membrilor

Să respecte statutul, regulamentul de funcţionare si regulamentul de ordine interioara a Clubului;
Să participe efectiv la activităţile Clubului;

Să achite la timp cotizaţia de membru cât şi alte obligaţii ce decurg din activitatea clubului;

Sa apere prestigiul Clubului, al membrilor ei, al arteleor marţiale în general şi a celor practicate în particular;

Să aibă un comportament civilizat şi demn specific artelor marţiale atât în sala de antrenament cât şi în afară;

Să promoveze în permanenţă interesele Clubului;

Să nu colaboreze fără aprobarea Consiliului Director cu alte cluburi, asociaţii sau federaţii de arte marţiale;

Să nu colaboreze sub nici o forma cu membrii care au fost excluşi sau cu persoane ce s-au manifestat ostil sau contrar intereselor Clubului.